DYRENE VÅRE

 

Her på gården Sveen Østre har hjorten det bra! De går og beiter på jordet og annen vegetasjon som de finner i skogen som er tilknyttet hvert hegn. Vi har delt opp et areal på tilsammen 200 dekar ned til 8 hegn. Dette for optimalisere beitene til dyra. Det er gjerdert inn ca 200 dekar med både inn og utmark. Gjerdene er 2,4 meter høy dette pga. at hjorten ikke skal komme seg ut og for at andre dyr ikke skal komme seg inn. Fungere også godt som en rovdyrbariere. 

Dyrene har også en stor dam som de kan bade i på sommeren. I sommerhalvåret beiter hjorten hovedsaklig på jordet, men spiser også vegetasjon i skogen som er tilknyttet hegnene. De får også servert gulrot 

når det er sesong, dette for variasjon i kosten.

Hjorteoppdrett er en tiltalende produksjon med tanke på dyrevelferd, hvor dyra går fritt i store hegn. Kvaliteten og mørheten på kjøttet på hjorten skiller seg betydelig ut i forhold til annet vilt, og er ganske nøytral med tanke på vilt smak. Dette gjør spesiellt oppdretts hjort til en meget ettertraktet råvare, og som ofte bare er tilgjengelig i korte perioder av året. Hjorteoppdrett er en relativt ny næring i Norge. Siden de første startet op tidlig på 80 tallet, er vi nå ca 95 registrerte hjorteoppdrett som enten driver med oppdrettt av dåhjort eller hjort (kronhjort) som den også blir kallt.  

SE VÅRE FACEBOOK SIDER FOR Å FØLGE DAGLIG LIVET PÅ GÅRDEN
FACEBOOK